screen-476405__340.jpgMalarstwo w Polsce to tradycja która sięga wiele wieków wstecz, wybitni polscy malarze pozostawili nam ogromną bibliotekę dzieł które podziwiamy, interpretujemy po dni dzisiejsze. Malarstwo polskie jest niedocenione a zarazem posiadające wielu wybitnych artystów których należy uszanować. W dzisiejszych czasach obrazy stanowią nieodłączny element wystroju w naszych domach, lokalach bądź innych budynkach użytku codziennego, oprawa obrazów jest równie ważnym czynnikiem wpływającym na ogólny wygląd obrazu, możemy w naszych obrazach zastosować bardzo różne oprawy, po drewniane, aluminiowe bądź niestandardowe które będzie odpowiadać danej osobie. Oprawa obrazów jest bardzo ważna ponieważ nieoprawione obrazy w przeszłości znajdowały się jedynie w pracowniach malarskich. Malarstwo polskie więc które ściśle związane jest z historią naszego kraju i nie tylko zasługuje na docenienie go w dzisiejszych czasach.